Сдружение „Евроинтегра” проведе Първи работни срещи с партньори по проектите „ИКТ – движеща сила за промяна в образованието“ и „Дунавски винарски дестинации”, които бяха изпълнение по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Прочети още...

През последните пет години нашето училище се отличава с иновативните методи в процеса на преподаване и учене. Това се дължи на участието ни в проекта ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Прочети още...

Закриващата пресконференция по проекта се състоя в СОУ „Емилиян Станев” гр. В.Търново на 14.03.2013 г. На нея бяха представени постигнатите резултати по време на изпълнението на проекта и ефектът от внедряване на електронни учебни помагала в обучителния процес.

Прочети още...

Материално-техническата база на СУ „Васил Левски“ град Главиница през 2012 г. бе обогатена с два нови, технически-модерно обурудвани кабинети по проект ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Прочети още...

Общите учебни дни бяха проведени в Основно у-ще „Николае Титулеску” и Теоретическа гимназия „Михай Еминеску” гр. Кълъраш и Общообразователно у-ще „Александру Одобеску” гр. Лехлюи гара.

Прочети още...

Комисарят по регионалната политика, Корина КРЕЦУ, днес посети два проекта, финансирани по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Тя бе придружена от г-н Василе ДЪНКУ, Вицепремиер, и Министър на Регионалното Развитие и Публична Администрация на Румъния.
В Русе бе посетена Математическа гимназия "Баба Тонка". Проектa „ИКТ – движеща сила за промяна в образованието“, бe изпълняван в периода септември 2011 г. - март 2013г. и разполага с бюджет от 1,5 милиона евро, с 6 румънски и български партньори.

Прочети още...

Проведени 2 тренировъчни сесии в Математическа Гимназия „Баба Тонка” в гр. Русе. На тренировъчните сесии беше проведено обучение на преподавателите от Румъния и България, за използване на е-учебната програма и възможностите, които тя предоставя.

Прочети още...

Сдружение „Евроинтегра” проведе Първи работни срещи с партньори по проектите „ИКТ – движеща сила за промяна в образованието“ и „Дунавски винарски дестинации”,

Прочети още...

Проведени 2 тренировъчни сесии в Математическа Гимназия „Баба Тонка” в гр. Русе. На тренировъчните сесии беше проведено обучение на преподавателите от Румъния и България, за използване на е-учебната програма и възможностите, които тя предоставя.

Прочети още...

Проект „ИКТ-движеща сила за промяна в образованието” по Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие

Прочети още...

На 23-26.01.2013 се проведоха Общи учебни дни „Нека Учим Заедно” в България. Първият общ учебен ден се проведе в СОУ „Васил Левски” гр. Главиница, вторият учебен ден в МГ Баба Тонка гр. Русе и третият в СОУ „Емилиян Станев” гр. В. Търново.

Прочети още...
Сдружение „Евроинтегра“ проведе първите си консултативни срещи във Велико Търново с бенефициенти от два успешно реализирани трансгранични проекта - 15-16.05.2014

Сдружение „Евроинтегра” проведе Първи работни срещи с партньори по проектите „ИКТ – движеща сила за промяна в образованието“ и „Дунавски винарски дестинации”, които бяха изпълнение по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Прочети още...
Иновативността в преподаването се разви като запазена марка в СОУ Емилиян Станев, Велико Търново - 22.11.2017

През последните пет години нашето училище се отличава с иновативните методи в процеса на преподаване и учене. Това се дължи на участието ни в проекта ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Прочети още...
Пет години СОУ Васил Левски е модел за модерно преподаване - 19.10.2017

Материално-техническата база на СУ „Васил Левски“ град Главиница през 2012 г. бе обогатена с два нови, технически-модерно обурудвани кабинети по проект ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Прочети още...